Lotus Support Nội dung mới  RSS

Không có nội dung mới.

Xem những nội dung lưu.

Những câu hỏi phổ biến: RSS

 1. Tôi muốn cài đặt card analog trunk cho tổng ... ()
 2. Tôi muốn ghost lại ổ đĩa chạy tổng đài ... ()
 3. Cấu hình chất lượng âm thanh khi sử dụng ... ()
 4. Hướng dẫn tôi sử dụng tổng đài Panasonic KX-TEB308; ... ()
 5. Hướng dẫn tôi cài đặt tổng đài Lotus (TVCTI), ... ()
 6. Cách thiết lập IVR khi khách hàng gọi vào ... ()
 7. Giúp tôi cài đặt và cấu hình nhanh Asterisk? ... ()
 8. Sử dụng SoftPhone nào cho máy tính và SoftPhone ... ()
 9. Âm thanh cho IVR (hộp tin) ta sử dụng ... ()
 10. Điện thoại Polycom khi đang đàm thoại đã chỉnh ... ()

Năm nội dung mới nhất: RSS

 1. Ban câp nhât OneLotus và OneAgent (2014-09-03 06:28)
 2. Vì sao thao tác Call Và Answer trên máy ... (2014-09-03 06:24)
 3. Hệ thống tổng đài Lotus chạy ngày càng chậm ... (2014-09-03 06:06)
 4. Các bước setup (cài đăt) TĐ Lotus? (2014-09-03 05:34)
 5. Hướng dân Backup hê thông TĐ Lotus? (2014-09-03 05:25)